chwilowki online

ORLE WARSZKOWO KNIEWO

logo ekoHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

ORLE WARSZKOWO KNIEWO

 

RODZAJ ODPADU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ZMIESZANE 14, 28 11, 25 11, 25 8, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30
BIO „ZIELONE” 14 CHOINKI --- --- 5 4 7 5 2 6 4 8 ---
SZKŁO 4 1 1 5 4

7

5 2 6 4 8 6
PLASTIK, MAKULATURA 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 15 13
POPIÓŁ 4 1 1 8 20 --- --- --- --- 7 4 6
WIELKIGABARYT --- --- 23 --- --- --- --- -- 28 --- --- ---

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z   opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi   obsługuje   Referat Finansowy Urzędu Gminy Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.