chwilowki online

GOŚCICINO

logo ekoHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

SEKTOR PÓŁNOCNY - GOŚCICINO

 

RODZAJ ODPADU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ZMIESZANE 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31
BIO „ZIELONE” 15 (CHOINKI) --- --- 11 9 6 4 8 5 3 7 ---
SZKŁO 10 7 7 11 9 6 4 8 5 3 7 5
PLASTIK, MAKULATURA 10 7 7 11 9 6 4 8 5 3 7 5
POPIÓŁ 15 12 12 9 21 --- --- --- --- 8 5 3
WIELKIGABARYT --- --- --- 6 --- --- --- --- 14 --- --- ---

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z   opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi   obsługuje   Referat Finansowy Urzędu Gminy Wejherowo pokój 3                            lub pod nr tel. 58 67 79 736.