chwilowki online

Sektor południowy - SOPIESZYNO, NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, RESZKI ZBYCHOWO

HARMONOGRAM 2019 ROK

SOPIESZYNO, NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, RESZKI

ZBYCHOWO (wtorek)

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE (śmieci)

2

15

29

12

26

12

26

9

23

7

21

4

18

2

16

30

13

27

10

24

8

22

5

19

3

17

31

PLASTIK I MAKULATURA 8 5 5

2

29

28 25 23 20 17 15 26 24
SZKŁO 22 19 19 16 14 11 9 6 3 1 13 10

ODPADY

ZIELONE

15

choinki

- -

16

dodatkowy

wywóz

14 11 9 6 3 1

2

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ 22 19 19 9

7

dodatkowy

wywóz

- - - - 8 13 10
GABARYTY - - - 13 - - - - 14 - - -

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Do pojemników na odpady zmieszane nie wrzucamy: gruzu, kamieni, płytek ceramicznych, elementów samochodowych, farb, klejów, odpadów niebezpiecznych, materiałów izolacyjnych (papa, wata szklana, styropian), płyt kartonowo-gipsowych.

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.