chwilowki online

Sektor południowy - GOWINO I PĘTKOWICE, USTARBOWO

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

GOWINO I PĘTKOWICE, USTARBOWO (poniedziałek)

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE (śmieci)

14

28

11

25

11

25

8

20

6

20

3

17

1

15

29

12

26

9

23

7

21

4

18

2

16

30

PLASTIK I MAKULATURA 7 4 4

1

27

27 24 22 19 16 14 25 23
SZKŁO 21 18 18 15 13 10 8 5

2

5 12 9

ODPADY

ZIELONE

14

choinki

- -

15

dodatkowy

wywóz

13 10 8 5 2 5

9

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ 21 18 18 8

6

dodatkowy

wywóz

- - - - 7 12 9
GABARYTY - - 23 - - - - - 28 - - -