chwilowki online

Sektor północny - GÓRA , ZAMOSTNE

HARMONOGRAM 2019 ROK

GÓRA , ZAMOSTNE

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE (śmieci)

11

25

8

22

8

22

5

19

4

17

31

14

28

12

26

9

23

6

20

4

18

31

15

29

13

28

PLASTIK I MAKULATURA 18 15 15 12 10 7 5

2

30

27 25 22 20
SZKŁO 5 1

1

29

26 24 22 19 17 13 11 8 6
ODPADY ZIELONE

25

choinki

- -

26

dodatkowy

wywóz

24 22 19 17 13 11

15

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ 5 1

1

29

19

17

dodatkowy

wywóz

- - - - 18 8 6
GABARYTY - - 23 - - - - - 28 - - -

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Do pojemników na odpady zmieszane nie wrzucamy: gruzu, kamieni, płytek ceramicznych, elementów samochodowych, farb, klejów, odpadów niebezpiecznych, materiałów izolacyjnych (papa, wata szklana, styropian), płyt kartonowo-gipsowych.

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.