chwilowki online

Sektor północny - KĄPINO, OSADA MIGA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

KĄPINO, OSADA MIGA

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE (śmieci)

7

21

4

18

4

18

1

15

27

13

27

10

24

8

22

5

19

2

16

30

14

28

9

25

9

21

PLASTIK I MAKULATURA 14 11 11 8 6 3

1

29

26 23 21 18 16
SZKŁO 28 25 25 20 20 17 15 12 9 7 4 2
ODPADY ZIELONE

21

choinki

- -

20

dodatkowy

wywóz

20 17 15 12 9 7

9

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ 28 25 25 15

13

dodatkowy

wywóz

- - - - 14 4 2
GABARYTY - - 23 - - - - - 28 - - -