chwilowki online

Sektor północny - BOLSZEWO

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

BOLSZEWO

Bagienna, Bzowa, Cicha, Czereśniowa, Hodowców, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kanałowa, Kar. Wyszyńskiego, Kasztanowa, Krasickiego, Kręta, Krzywa, Kwiatowa,Laurowa, Morelowa, Narutowicza, Nowa, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Północna, Różana, Rzeźnicka, Stolarska, Śliwkowa, Torowa, Turkowa, Wesoła, Traugutta, Włoska, Wspólna

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY

ZMIESZANE

(śmieci)

8

22

5

19

5

19

2

16

29

14

28

11

25

9

23

6

20

3

17

1

15

29

12

26

10

23

PLASTIK I

MAKULATURA

15 12 12 9 7 4

2

30

27 24 22 19 17
SZKŁO

2

29

26 26 23 21 18 16 13 10 8 5 3
ODPADY ZIELONE

23

choinki

- -

23

dodatkowy

wywóz

21 18 16 13 10 8

12

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ

2

29

26 26 16

14

dodatkowy wywóz

- - - - 15 5 3
GABARYTY - - 30 - - - - - 21 - - -

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Do pojemników na odpady zmieszane nie wrzucamy: gruzu, kamieni, płytek ceramicznych, elementów samochodowych, farb, klejów, odpadów niebezpiecznych, materiałów izolacyjnych (papa, wata szklana, styropian), płyt kartonowo-gipsowych.

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

BOLSZEWO

Asnyka, Akacjowa, Długa, H. Sienkiewicza, M. Dąbrowskiej, M. Reja, Kaszubska, Mickiewicza, Orzechowa, Parkowa, Słowackiego,   Marchlewskiego, Jana, Ogrodnicza, Władysława, Waryńskiego, Wiśniowa

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE (śmieci)

9

23

6

20

6

20

3

17

30

15

29

12

26

10

24

7

21

4

18

2

16

30

13

27

11

24

PLASTIK I MAKULATURA 16 13 13 10 8 5

3

31

28 25 23 20 18
SZKŁO

3

30

27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
ODPADY ZIELONE

23

choinki

- -

24

dodatkowy

wywóz

22 19 17 14 11 9

13

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ

3

30

27 27 17

15

dodatkowy

wywóz

- - - - 16 6 4
GABARYTY - - 30 - - - - - 21 - - -

BOLSZEWO

Czeladnicza, Dębowa, Dobra, Glińskiego, Główna, Jesionowa, Kamienna, Klonowa, Kochanowskiego, Ks. S. Konarskiego, Łąkowa, Piaskowa, Południowa, Słoneczna, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wodna

Rodzaj odpadu

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE (śmieci)

10

24

7

21

7

21

4

18

2

16

30

13

27

11

25

8

22

5

19

3

17

31

14

28

12

27

PLASTIK I MAKULATURA 17 14 14 11 9 6 4

1

29

26 24 21 19
SZKŁO

4

31

28 28 25 23 21 18 16 12 10 7 5
ODPADY ZIELNE

23

choinki

- -

25

dodatkowy

wywóz

23 21 18 16 12 10

14

dodatkowy

wywóz

-
POPIÓŁ

4

31

28 28 18

16

dodatkowy

wywóz

- - - - 17 7 5
GABARYTY - - 30 - - - - - 21 - - -

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Do pojemników na odpady zmieszane nie wrzucamy: gruzu, kamieni, płytek ceramicznych, elementów samochodowych, farb, klejów, odpadów niebezpiecznych, materiałów izolacyjnych (papa, wata szklana, styropian), płyt kartonowo-gipsowych.

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.