chwilowki online

logo ekoHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 R.

ORLE WARSZKOWO KNIEWO

 

RODZAJ ODPADU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ZMIESZANE 14, 28 11, 25 11, 25 8, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30
BIO „ZIELONE” 14 CHOINKI --- --- 5 4 7 5 2 6 4 8 ---
SZKŁO 4 1 1 5 4

7

5 2 6 4 8 6
PLASTIK, MAKULATURA 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 15 13
POPIÓŁ 4 1 1 8 20 --- --- --- --- 7 4 6
WIELKIGABARYT --- --- 23 --- --- --- --- -- 28 --- --- ---

Pojemniki (w przypadku segregacji – worki) należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa).

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z   opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi   obsługuje   Referat Finansowy Urzędu Gminy Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.

Szanowni Klienci!

Do dnia 01 lipca 2013 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina musi przejąć obowiązek odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” Spółka z o.o.  informuje swoich Klientów, którzy zostaną objęci nowym systemem odbioru odpadów, że w momencie jego wejścia w życie – dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy Państwem a naszą Firmą zostaną rozwiązane bez konieczności ich wypowiadania - ze skutkiem na dzień wejścia nowego systemu - niezależnie od okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.
Nie ma więc mowy o „podwójnym płaceniu za wywóz”.